Tahliye taahhütnamesinin 10 püf noktası

Ev yapmak için arsa yok, kentsel dönüşüm hızlandı, meskenlerini yapılması için geçen müddette kalacak konut yok, yeni mesken yapılmıyor, inşaat girdi maliyetleri arttı. Tüm bunlar yeni mesken üretilmesinin önünde mahzur olarak dururken, konut fiyatları ve münasebetiyle mesken kiraları da yükseldi.

Bu ortamda mesken sahipleri kiracıları ile sorun yaşamak istemiyor. Meskenini kiraya veren kiracısını kolay kolay çıkartmak istiyor. Kiralar daha da arttığında içerideki kiracısı da bu artışa boyun eğmezse değiştirebilmek istiyor. Bu nedenle konut sahipleri kira taahhütlerine sarıldı ve eksiden pek de duymaya alışkın olmadığımız bu sözcük hayatımıza süratlice girmiş oldu.

Konunu uzmanı tahliye taahhütnamesi konusuna açıklık getirdi

Peki nedir bu tahliye taahhütnamesi? Konut sahibine kiracıyı nasıl bağlar? Yasal mıdır? Cayma hakkı var mıdır? Güzel niyetli midir? Berbat niyetli midir? Tüm bu soruların yanıtlarını Avukat  Burak Başkan Ensonhaber okurları için şöyle yanıtladı:

Kiracı belirli bir tarihte konutu boşaltır

“Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağını söz ettiği yazılı mukaveledir.

Tahliye taahhüdü imzalatma sayısı arttı

Uygulamada bilhassa bu son devirde meskeni kiralayan kiracıya, emlakçıların tahliye taahhüdü imzalattığını yahut konut sahibinin kiracıdan tahliye taahhüdü istediğini görmekteyiz. Bunun temel sebebinin yükümlülüklerini yerine getiren kiracıyı kiralanan yerden tahliye ettirmenin sıkıntı olması olarak düşünmek mümkündür.”

Tahliye taahhütnamesinin 10 püf noktası:

1- Sistemli kirasını ödeyen 10 sene çıkartılamaz

  • Bilindiği üzere hukuk sistemimizde genel itibariyle kiracının hakları korunmaktadır. Buna örnek olarak kira mukavelesinin sonlandırılmasına karar veren tarafın kiracı olduğu, nizamlı olarak kirasını ödeyen kiracının 10 sene meskenden çıkartılamayacağı gösterilebilmektedir.

2- Taahhütte yazan tarih kiracının çıkış tarihidir

  • İşte bu türlü bir durumda taşınmazı kiralayanın tahliye taahhütnamesi alması, kiralayan şahsa taahhütnamede yazan tarihte kiracıyı taşınmazdan çıkartabilmek için bir kadro haklar sağlamaktadır.
  • Taahhütnamede yazan tarihte hâlâ meskeni boşaltmamış olan kiracıya karşı, kiralayan 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava açabilir yahut icra yoluna başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilir.

3- Taahhütte tüm ayrıntı belirtilmeli

  • Tahliye taahhüdü yazılı olmak zorunda olup, birtakım biçim koşulları vardır. Şöyle ki tahliye taahhütnamesinde kiralanan yerin neresi olduğu, kiracı ve kiraya verenin kimler olduğu, kira kontratının tarihinin ne vakit olduğu belirtilmeli ve ayrıyeten tahliye edilecek günün açık açık gün ay yıl biçiminde net bir tarihle yazılması gerekmektedir.

5- Hedef daha kısa vadeli daha yüksek kira almayı istemek

  • Günümüz ekonomik kurallarında kiraların daima yükselmesi ile mülk sahipleri hali hazırda bulunan kiracıları çıkartmak istemekte olup, taşınmazlarını daha kısa müddetli ve daha yüksek fiyatlara kiraya vermek isteyebilmekte.

6- Tahliye taahhüdü kiracının kendi isteğiyle verilmesi gereken bir evrak

  • İşte bu türlü durumlarda kiralamaya gittiğinizde “yalnız bir de bu taahütnameyi imzalayalım” imajıyla müsabakanız mümkün. Bu üzere durumlarla karşı karşıya kalındığında kiracılar imzaladıkları taahhütnamenin geçersiz olduğunu bir yıl içerisinde ileri sürebilmektedirler. Zira tahliye taahhütnamesi kiracının özgür iradesiyle verilmiş olmalıdır.

7- Tahliye taahhüdü imzalamak zorunda değilsiniz

  • Kiralayanın bu türlü bir mukavele talebi olması kiracının bu talebi yerine getirmesi zorunluluğunu doğurmaz.

8- Bir yıl içinde iptal etme hakkınız var

  • Hile, korkutma yahut tehdit üzere nedenlerden dolayı imzalanmış olan taahhütname ispat edildiği andan itibaren geçersiz hale gelir ancak dikkat edilmesi gereken nokta bir yıl içerisinde iptal edilmeyen taahhütname artık geçerli sayılacaktır.

9- Atılan tarihe dikkat

  • Bir başka bahis ise tahliye taahhütnamesindeki tarihin kiralama kontratından sonraki bir tarih olması gerektiğidir. Zira tahliye taahhütnamesinin kiralanan yerin tesliminden sonra düzenlenmesi gerekmektedir. Yargıtayca kira mukavelesi ve tahliye taahhüdü tıpkı gün düzenlenmişse tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılacaktır. Bu kuralın olmasının sebebi kira mukavelesi yapılırken tahliye taahhütnamesinin imzalanmasının kural koşulmasını önlemeye çalışmaktır.

10- Tarih boş bırakılmış ise

  • Ama tarih kısmı boş bırakılarak imza attırılan kiracı, hukuken bunu göze almış sayılacağından sorumlu olacaktır ve kontratın geçersizliğini ispatlamakla yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.